Apps

Login to vote ! 

The applications will be available for voting between 18.1.2016-24.1.2016.

Ψηφοφορία
2.024655
Your rating: None Average: 2 (365 votes)
Περίληψη:
Το ThessOpenTrip είναι μια εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές που απευθύνεται στους τουρίστες που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη, και η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση της παραμονής τους και την περιήγηση τους στα αξιοθέατα της πόλης με ποικίλους τρόπους. Η εφαρμογή κάνει χρήση τεχνικών...
Summary:
ThessOpenTrip is a mobile application for tourists who visit Thessaloniki, aiming at facilitating their stay and sightseeing in various ways. The application deploys crowd-sourcing techniques for...
Ψηφοφορία
1.788645
Your rating: None Average: 1.8 (317 votes)
Περίληψη:
Η εφαρμογή Go Too Thessaloniki δημιουργήθηκε για τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης αλλά και για εκείνους τους πολίτες της που επιθυμούν να ανιχνεύσουν και να αφουγκραστούν την μακραίωνη ιστορία της υπέροχης αυτής πόλης. Το περιβάλλον της είναι οικείο και υποδέχεται ένθερμα το νέο επισκέπτη. Η...
Summary:
Our application Go Too Thessaloniki is designed for the visitors of Thessaloniki as well as for the citizens and the locals that never had the chance to explore the rich built environment and...
Ψηφοφορία
2.55
Your rating: None Average: 2.6 (560 votes)
Περίληψη:
Η υπηρεσία HotThess δαμάζει τη δύναμη του πλήθους για να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες στους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Βασιζόμαστε στα δεδομένα check-in που κάνουν οι χρήστες της υπηρεσίας FourSquare στο κέντρο της πόλης, για να ανακαλύψουμε και να οπτικοποιήσουμε όχι...
Summary:
The HotThess service harnesses the power of the crowd to offer innovative services to Thessaloniki’s visitors and residents alike. Based on the check-in data of the popular FourSquare service, it...
Ψηφοφορία
2.541255
Your rating: None Average: 2.5 (303 votes)
Περίληψη:
Η εφαρμογή μας, προσφέρει την δυνατότητα στον επισκέπτη της Θεσσαλονίκης να γνωρίσει και να επισκεφτεί αξιοθέατα, σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά και τον τρόπο ζωής της πόλης μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι που περιλαμβάνει ερωτήσεις, φωτογραφίες, ανάγνωση QR code, check-in σε τοποθεσίες κ.α...
Summary:
CityXplore application offers the possibility to the visitors of Thessaloniki to visit and learn the long history of main attractions, landmarks and places of historical interest but also get...
Ψηφοφορία
1.887755
Your rating: None Average: 1.9 (294 votes)
Περίληψη:
Η εφαρμογή GeoCulture έχει στόχο την ανακάλυψη πολιτιστικού περιεχομένου σε κάποια τοποθεσία. Όταν η εφαρμογή ανοίγει , εντοπίζει (αν είναι δυνατόν) την τρέχουσα θέση του χρήστη και ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει την τοποθεσία που βρέθηκε. Έπειτα η εφαρμογή εμφανίζει δύο λίστες . Η μία περιέχει...
Summary:
GeoCulture is an app that helps the user explore cultural content at a specific location. On app launch, the current location of the user is searched (if possible) and then the user can start...
Ψηφοφορία
1.97245
Your rating: None Average: 2 (363 votes)
Περίληψη:
Μια εφαρμογή που παρέχει στους χρήστες πρόγραμμα περιηγήσεων για την πόλη της Θεσσαλονίκης ανάλογα με τον χρόνο που έχουν στην διάθεση τους, την ώρα της ημέρας, την ημερομηνία, την τοποθεσία που βρίσκονται και την κατηγορία του επισκέπτη (μόνος, ζευγάρι, παρέα). Η εφαρμογή επιλέγει τα αξιοθέατα...
Summary:
An application that can offer to users a tour program and visits with the best route in the city depending on the time you have available, the time, the day, the season, your location in the city and...
Ψηφοφορία
1.532425
Your rating: None Average: 1.5 (293 votes)
Περίληψη:
Στην εφαρμογή "ManyStories" οι "Ιστορίες" (Stories) της πόλης - έχοντας τον πρώτο λόγο - δημιουργούνται από τους ίδιους τους χρήστες της εφαρμογής συνδυάζοντας δυνατότητες των social media, του story telling και των ανοιχτών δεδομένων.
Summary:
A web app to create Stories for Thessaloniki.
Ψηφοφορία
2.56236
Your rating: None Average: 2.6 (441 votes)
Περίληψη:
Η εφαρμογή ThessTour δημιουργήθηκε με σκοπό τη προβολή των αξιοθέατων της Θεσσαλονίκης στους επισκέπτες της πόλης και όχι μόνο. Μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον πλοήγησης ο χρήστης μπορεί να μάθει την ιστορία και άλλες πληροφορίες για το κάθε αξιοθέατο. Με τη χρήση αισθητήρων των έξυπνων...
Summary:
The Application ThessTour created in order to promote the sights of Thessaloniki to their visitors and not only. Through a user friendly navigation environment the user can learn the history and...
Ψηφοφορία
2.17711
Your rating: None Average: 2.2 (367 votes)
Περίληψη:
Μία πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και τουριστικής εξερεύνησης, το Lark, δημιουργήθηκε από μία ομάδα του Α.Π.Θ. με στόχο την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού. Η λέξη «τουρισμός» προέρχεται αρχικώς από την ελληνική λέξη «τόρνος», που αναφέρεται στη γνωστή περιστροφική μηχανή που χρησιμοποιείται για...
Summary:
The word “tourism” originally derives from the Greek word “tornos”, which means “lathe”, the well known rotational machine used to shape different materials. An indispensable element of the lathe is...
Ψηφοφορία
2.08353
Your rating: None Average: 2.1 (419 votes)
Περίληψη:
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη δημιουργική. Σε αυτή ζουν και δραστηριοποιούνται πολυάριθμοι δημιουργοί που εκπροσωπούν τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή της και αναπτύσσονται στο χώρο των καλών τεχνών (εικαστικοί, μουσικοί κλπ) όσο και των εφαρμοσμένων τεχνών (αρχιτέκτονες, designers, φωτογράφοι,...
Summary:
Thessaloniki is a creative city. In this live and operate numerous artists representing the contemporary cultural production and developed in the field of fine arts (visual artists, musicians, etc.)...
Ψηφοφορία
1.5073
Your rating: None Average: 1.5 (274 votes)
Περίληψη:
Η εφαρμογή οργανώνει και παρουσιάζει ψηφιακά τους θεματικούς περιπάτους που προσφέρονται από την ομάδα του Thessaloniki Walking Tours κι επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα η Thessaloniki Walking Tours να οργανώνει ψηφιακά κάθε περίπατο. Η εφαρμογή αποτελείται από 3 συστατικά μέρη: 1)Web application:...
Summary:
The application organizes and represents the walks which are offered by the team of Thessaloniki Walking Tours. The application consists of 3 main component parts : 1)Web application: The walks...
Ψηφοφορία
2.03308
Your rating: None Average: 2 (393 votes)
Περίληψη:
Η εφαρμογή αυτή, βοηθάει τους τουρίστες, να οργανώσουν τις επισκέψεις τους σε Σημεία Ενδιαφέροντος που θα ήθελαν σίγουρα να επισκεφθούν. Δίνει μια προσέγγιση παιχνιδιού. Δεν αποτελεί αποκλειστικά έναν τουριστικό οδηγό, αλλά κυρίως ένα παιχνίδι που θα οδηγήσει τον τουρίστα να επισκεφθεί τα...
Summary:
This application constitutes a necessary aid for tourists to organize their visits to different city’s attractions which are a must for everyone. Get familiar with the most must city’s attractions...