Διαδικασία Αξιολόγησης Εφαρμογών

Διαδικασία Αξιολόγησης Εφαρμογών

Η αξιολόγηση των εφαρμογών θα γίνει από την Κριτική Επιτροπή αλλά και με τη συμμετοχή των πολιτών

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής βαθμολογούν κάθε εφαρμογή με βάση τα παρακάτω επτά κριτήρια:

1. Χρησιμότητα

1.1. Ποιο είναι το μέγεθος του target group (π.χ. 1 επιχείρηση, ομάδα επιχειρήσεων, πλήθος τουριστών, κ.λπ.);

1.2. Δημιουργεί νέα επιχειρηματικότητα;

1.3. Συμβάλει στην προσέλκυση τουριστών;

1.4. Σχετίζεται με την πράσινη επιχειρηματικότητα;

2. Καινοτομία

2.1. Πόσο καινούργια είναι η εφαρμογή γενικά;

2.2.  Πόσο καινούργια είναι η εφαρμογή για την πόλη;

2.3. Υπάρχει επιχειρηματικό πλάνο για την αξιοποίηση της εφαρμογής;

3. Συνάφεια με τον τομέα του τουρισμού

3.1 Ποιος είναι Βαθμός συνάφειας της εφαρμογής με τον τομέα του τουρισμού;

4. User interface

4.1. Ευχρηστία (ευκολία χρήσης)

4.2. Συνοχή θεματικής διάρθρωσης

4.3. Αισθητική

5. Τεχνική αρτιότητα

5.1. Γίνεται χρήση κάποιας πλατφόρμας (Wordpress, Joomla, Drupal, κλπ.);

5.2. Είναι προσαρμόσιμη σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συσκευές (adaptive & responsive design);

5.3. Ποιος είναι ο βαθμός ολοκλήρωσης της εφαρμογής;

6. Ανοιχτά δεδομένα

6.1 Χρησιμοποιούνται ή παράγονται ανοιχτά δεδομένα;

7. Πολυγλωσσικότητα

7.1. Υποστηρίζει τουλάχιστον 2 γλώσσες: Αγγλικά / Άλλη γλώσσα;

7.2. Αριθμός επιπλέον υποστηριζόμενων γλωσσών

 

Τα επτά κριτήρια είναι ισοδύναμα. Κάθε κριτήριο/υποκριτήριο βαθμολογείται σε μια κλίμακα από το 1 ως το 5, όπου το 1 είναι ο χαμηλότερος και το 5 ο ψηλότερος βαθμός.

Οι πολίτες βαθμολογούν τις εφαρμογές μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της διοργάνωσης. Κάθε εφαρμογή μπορεί να λάβει από 1 ως 5 αστέρια.

Η ψήφος της κριτικής επιτροπής αντιστοιχεί στο 70% ενώ του κοινού στο 30% της βαθμολογίας.

Ο τελικός βαθμός κάθε εφαρμογής βγαίνει από τον παρακάτω τύπο:
Τελικός βαθμός = 0,7*(βαθμός κριτικής επιτροπής) + 0,3*(βαθμός κοινού)
Όπου ο βαθμός της κριτικής επιτροπής είναι ο μέσος όρος των 7 παραπάνω κριτηρίων ενώ ο βαθμός του κοινού είναι ο μέσος όρος των αστεριών που συγκέντρωσε κάθε εφαρμογή κατά την ψηφοφορία του κοινού.