Αποτελέσματα Αξιολόγησης Εφαρμογών

Επισυνάπτουμε αρχείο με την αναλυτική βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των εφαρμογών του Thessaloniki Apps for Greece -- Tourism Edition.